Canula picture

I jämförelse med vanlig fettsugning avlägsnas fettet med mycket mindre kraft. Metoden är mer skonsam och minskar riskerna för biverkningar.

Med andra fettsugningsmetoder måste bedövningsvätskan ligga kvar i fettvävnaden under en relativt lång tid för att ge önskad effekt.
Tack vare den effektiva spridningen av bedövningsvätskan med WAL blir väntetiden mycket kortare.

Med Body-jet® finns ingen som helst risk för brännskador i vävnaderna. Risken för blödningar och blåmärken är mycket liten och dessutom är skador på nerver under huden avsevärt mindre än vid vanlig fettsugning.

Detta innebär att vävnadsstrukturen bevaras relativt intakt och att patienten kan vara helt fri från smärta redan efter några dagar.

 

Lämna ett svar