Fettsugning med bodyjet

Missnöje med figuren är inte förbehållet överviktiga individer.
Du som är normalviktig och ständigt irriterar Dig över ”fettkudden” på magen, ”ridbyxlåren” eller avsaknaden av midja skall inte misströsta längre.
Moderna fettsugningstekniker löser Ditt problem utan att Du riskerar Din hälsa.

Resultaten är förutsägbara och patienternas förväntningar kan med lätthet uppfyllas.
Fettsugning är ett samlingsnamn för flera olika tekniker vars syfte är att på ett skonsamt sätt avlägsna överflödigt fett.

Gerlee plastikkirurgi använder sig huvudsakligen av två metoder;

Den vanligaste tekniken heter ”Suction Assisted Lipectomy” eller SAL och innebär att fettvävens fylles med speciallösning av lokalbedövning för att sedan varsamt sugas bort under ögats kontroll.

Den nya ”Water Assisted Lipectomy” tekniken eller kort WAL bygger på högtryckstekniken som möjliggör borttagning och återanvändning av fettväv till transplantation för t.ex. bröstförstoring enl. BEAULI.

Fettsugning kan utföras överallt på kroppen där en hudsammandragning kan förväntas att uppkomma efter operationen.

Specialdesignade förband anskaffas för patientens räkning inför en fettsugning som kräver endast lätt narkos och aldrig övernattning.

Fettsugning kräver endast lätt narkos och konvalescensen är endast ett par dagar.


Klicka här för att se galleriet med Före/Efter bilder

 

Kommentarer är avstängda.